Genel İşlem Şartları

1. TANIMLAR
“Anlaşma”: EasySIGN Web mağazası aracılığıyla Ürünlerin satın alınması ve teslimi için EasySIGN ve Müşteri arasındaki anlaşma.
"Müşteri": EasySIGN ile Anlaşmayı imzalayan veya EasySIGN Web mağazasını ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi, gerçek bir kişinin asla tüketici kapasitesinde hareket etmemesi koşuluyla.
“EasySIGN”: EasySIGN BV kuruldu. Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Hollanda, ticaret sicil numarası 17186197 ile.
“EasySIGN Web mağazası”: EasySIGN'ın Ürünleri sattığı dijital mağaza.
"Genel Şartlar ve Koşullar": bu Genel Hüküm ve Koşullar.
“Köprü”:  bir web sayfasında başka bir web sayfasına bağlantı sağlayan bir gösterge.
"Fikri mülkiyet": telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları, tasarım hakları, ticari ad hakları, veri tabanı hakları ve komşu haklar gibi ilgili tüm haklar dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının tümü.
“Taraflar”: EasySIGN ve Müşteri birlikte.
"Ürün:% s": yazılım, destek, eğitim ve EasySIGN tarafından EasySIGN Web mağazası aracılığıyla sunulan diğer tüm ürün veya hizmetler.
2. • SATIŞ SÖZLEŞMESİ
2.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar, EasySIGN Web mağazasında yapılan her teklif ve EasySIGN ile Müşteri arasındaki EasySIGN Web mağazasından kaynaklanan her Anlaşma için geçerlidir.
2.2 Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün ve / veya bu Genel Hüküm ve Koşulların yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı olarak yorumlanması durumunda, Sözleşmenin kalan hükümleri veya bu Genel Hüküm ve Koşullar Taraflar arasında yürürlükte kalacaktır.
3. SÖZLEŞMENİN SONUÇI
3.1 EasySIGN Web mağazasındaki Ürünler ile ilgili EasySIGN'ın ifadeleri, Müşteri'ye teklif sunmaya davet edilir. Sözleşme, Müşterinin siparişinin EasySIGN ürününün teyidi ile sonuçlandırılır. Onay, Müşteriye bir e-posta gönderilerek gerçekleştirilir. Müşteri, kabul teyit edilmediği sürece Sözleşmeyi feshedebilir.
3.2 Genel Hüküm ve Koşullar, Sözleşmenin imzalanmasından önce EasySIGN tarafından EasySIGN Web mağazasındaki bir Köprü aracılığıyla Müşteriye sunulacaktır. EasySIGN Web mağazasındaki tesisler aracılığıyla Genel Hüküm ve Koşulların bir kopyasını kaydetmek veya yazdırmak Müşterinin kendi sorumluluğundadır.
3.3 EasySIGN'ın Sözleşmeyi ve / veya Genel Şartlar ve Koşulları saklaması için herhangi bir yasal zorunluluğa rağmen, EasySIGN, arşivlenmiş herhangi bir Sözleşme'yi ve / veya Genel Şartlar ve Koşulları Müşteriye sunmaktan sorumlu değildir.
4. İLETİŞİM
4.1 Genel Hüküm ve Koşullar ve / veya Sözleşme aksini belirtmedikçe, EasySIGN ve Müşteri arasındaki her iletişim e-posta ile yapılacaktır.
4.2 Elektronik iletişim, kabul eden tarafça aksi kanıtlanmadıkça, gönderildiği gün kabul edilmiş sayılır. Müşterinin e-posta kutusuyla ilgili teslimat ve / veya erişilebilirlik sorunları nedeniyle iletişim alınmadıysa, Müşterinin e-posta kutusu üçüncü bir tarafta olsa bile bu, Müşterinin riskinde olacaktır.
4.3 İNCELEME POLİTİKASI: Abonelik, oturum açma adı ve şifreye sahip EasySIGN müşterilerinden EasySIGN web sitesinde yayınlanmak üzere bir inceleme sunmaları istenebilir. Yani tüm incelemeler kesinlikle EasySIGN müşterileridir. İncelemeler isim ve şirket imzasıyla imzalanır. İnceleme, EasySIGN abonelik ürünü veya EasySIGN'ın doğrudan hizmetini kullanmayla ilgili herhangi bir deneyim hakkında olabilir. İnceleme son iki yıldaki bir deneyimle ilgilidir. Genel puanın hesaplanması tüm değerlendirmelerin ortalamasıdır. Tüm incelemeler İngilizce yapılmalıdır ve otomatik olarak tercüme edilecektir.
5. DÖNEM VE FESİH
5.1 Müşteri Abonelik esasına göre bir Ürün satın aldıysa, Sözleşme'nin süresi Sipariş formunda (“İlk Süre”) belirtilen süre boyunca olacaktır. Bu sürenin sona ermesi üzerine, Abonelik, Müşteri tarafından Başlangıç ​​veya Bitiş tarihinden önce EasySIGN web mağazası hesaplarında iptal edilmedikçe, Başlangıç ​​Dönemi'ne (her biri bir “Sonraki Süre”) eşit olan sonraki dönemler için otomatik olarak yenilenecektir. Sonraki dönem. EasySIGN, Müşteriye Anlaşmanın otomatik yenilenmesi hakkında zamanında bildirim sağlayacaktır. Bu bildirim, yenilenen aboneliğin geçerli geçerli fiyatını içerecektir.
5.2 Müşteri, EasySIGN ile akdedilen herhangi bir Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğe zamanında, zamanında veya uygun bir şekilde uymazsa, EasySIGN, yasal müdahale olmadan ve varsayılan bir bildirim olmadan tamamen veya kısmen e-posta ile yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
5.3 EasySIGN tarafından Anlaşmanın feshi ile mevcut tüm talepler derhal ödenecektir. Müşteri, çıkar, kâr veya iş kaybı dahil olmak üzere bu tür bir fesih nedeniyle EasySIGN'ın maruz kaldığı her türlü zarardan sorumludur.
6. FİYAT VE ÖDEME
6.1 Ürünlerin fiyatı EasySIGN Web mağazasında belirtilmiştir. Ödeme, EasySIGN Web mağazasında belirtilen şekilde yapılacaktır.
6.2 Müşteri bir Abonelik esasına göre bir Ürün satın aldıysa, bu aboneliğin fiyatı, yenileme anında EasySIGN Web mağazasında belirtildiği şekilde gerçek fiyatlara otomatik olarak güncellenecektir.
6.3 KDV ve diğer resmi masraflar hariç, EasySIGN Web mağazasında belirtildiği gibi tüm fiyatlar Euro cinsindendir. EasySIGN Web mağazasındaki ve reklamdaki tüm fiyatlar önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda EasySIGN tarafından değiştirilebilir. Tüm fiyatlar baskı hataları, hatalar ve teknik değişikliklere tabidir, EasySIGN bu durumlarda herhangi bir siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
7. ÇAPINDA TESLİMAT
7.1 EasySIGN, Ürünleri EasySIGN Web mağazasında belirtildiği şekilde teslim edecektir.
7.2 Teslimat süreleri ve / veya teslimat tarihleri, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe asla kesin bir tarih değildir.
8. İADE POLİTİKASI
Müşterinin bir Ürünü yalnızca bu Ürüne özel şartlar altında iade etmesine izin verilir. Bu tür özel koşullar bir iade politikası sağlamazsa, Müşterinin bu Ürünü iade etme hakkı yoktur.
9. ÜRÜN ÖZEL ŞARTLARI
Müşteri, EasySIGN Web mağazası aracılığıyla aşağıdaki Ürünlerin satın alınmasında aşağıdaki Ürüne özel koşulların geçerli olduğunu kabul eder: – Yazılım: son kullanıcı lisans sözleşmesine bağlantı
10 GİZLİLİK
10.1 EasySIGN Web mağazasından Ürün siparişi verirken, Müşteri bir EasySIGN hesabı oluşturmalıdır. Müşteri, EasySIGN'ın (erişilebilir) gizlilik bildirimini okumuş sayılır okuyun) ve yolu kabul eder EasySIGN proMüşterilerin kişisel verilerini keser.
10.2 Müşteri bunun farkında EasySIGN proZiyaret edilen sayfalar, EasySIGN Web mağazasının farklı bölümlerinde harcanan zaman, Müşterinin ziyaret ettiği web sitesinin İnternet adresi ve Müşteri tarafından sipariş edilen Yazılım gibi EasySIGN Web mağazasındaki müşteri etkinliğine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere Müşteri verilerini keser. EasySIGN, bu bilgileri Sözleşmenin uygulanması için kullanılan bir veri tabanında saklar. Bu uygulama, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve Müşteriye bilgi veya teklif sunmaya yönelik önlemleri içerir.
10.3 Müşteri, EasySIGN tarafından toplanan kişisel verilerini görebilir ve - gerekirse - değiştirebilir. Müşteri, ilgili bilgilerin sonlandırılmasını veya kapatılmasını talep etme hakkına sahiptir. EasySIGN, ilgili çıkarları (bir yandan EasySIGN'ın, diğer yandan Müşterinin gizlilik çıkarlarını) değerlendirdikten sonra, bu konuda 4 (dört) hafta içinde karar verecektir. Bir haciz veya kaldırma kararı durumunda, EasySIGN, Müşteri tarafından Yazılımın kullanımının ne ölçüde azaltılacağını veya engelleneceğini Müşteriye bildirecektir.
11 DEĞİŞİKLİKLER VE EKLER
Anlaşmadaki ve / veya Genel Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükümde yapılan değişiklikler ve ilaveler, ancak yazılı ve / veya elektronik olarak üzerinde mutabık kalındığında geçerlidir ve bu nedenle sadece kanıtlanabilir.
12 MUHTELİF, UYGULANABİLİR HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
12.1 Anlaşma Hollanda yasalarına tabidir. 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin uygulanması hariç tutulacaktır.
12.2 EasySIGN, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü şahsa devretme hakkına sahiptir.
12.3 EasySIGN, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir. Müşteri'nin Bölüm 9'da belirtildiği şekilde ve Ürüne özgü koşullar altındaki bu hak ve yükümlülükleri devredilemez.
12.4 EasySIGN'ın makul hükümlerine göre, Genel Hüküm ve Koşulların veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz olursa, EasySIGN, bunun dikkate alınacağı durumlar dışında Sözleşmenin kalan içeriğini feshetme hakkına sahiptir. verilen koşullar altında mantıksız ve haksız.
12.5 Anlaşmadan doğan tüm anlaşmazlıklar münhasıran Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde yetkili mahkemeye çıkarılır.

Sorularınız mı var?

Haklarınızla ilgili sorularınız varsa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bağlantı kurmak destek ekibimiz.

Are you ready to make things EASY?