Tek satır yazı tipi metin gravürü EasySIGN

Bir metni kazımak için genellikle tek satırlı bir yazı tipi veya gravür yazı tipi kullanılır. Kalem, lazer veya gravür aletiyle yazmak için kullanılabilen tek satırlı karakterlerden oluşan tek satırlı bir yazı tipi vardır. EasySIGN, EasySIGN'da kullanılabilen birkaç optimize edilmiş tek satırlı yazı tipiyle sağlanır. metin aracı.

Merkez çizgisi vektörleştirme

Efektler> Merkez Çizgi ...
Herhangi bir şekli veya metni tek satır çıktısına dönüştürün. Sadece nesneyi veya metni seçin ve Merkez çizgisi ... etki. Efektin özelliklerini ayarlayabilir, merkez çizgisinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Sonucu eğrilere dönüştürerek merkez çizgisini değiştirebilirsiniz. Düzen> Dönüştür> Eğriler ve kullan düğüm düzenleme merkez çizgisini manuel olarak ayarlamak için bir araç.
Merkez çizgisi hazır olduğunda bir takım yolu merkezlenmiş nesneyi oymak veya yönlendirmek için.

Konumlandırma metni

Görünüm> Cetveller
kullanım Sekmeler veri tablolarını veya bir fiyat listesini alliging için. Konum ve sekme stili, Cetveller araç çubuğu.